Echtscheiding: Online mediation

Bastian Mediation biedt u als eerste Mediator in Limburg de mogelijkheid voor Mediation Online (MOL). Mediation Online is een nieuwe manier waarop u uw echtscheiding kunt regelen en waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste mogelijkheden van Internet. U krijgt begeleiding van een ervaren NMI mediator die de communicatie tussen u en uw partner begeleidt en u kunt uw scheiding regelen op de plaats en het tijdstip die ú wenst.

De mediators van Bastian Mediation zijn getraind tot Certified Juripax Online Mediator

Een of meer van onderstaande punten op u van toepassing? Dan is Mediation Online mogelijk voor u interessant!

 • U voelt zich in gesprekken ondergesneeuwd door de ander
 • U wilt er graag samen uitkomen, maar wilt geen persoonlijke confrontatie
 • Geen tijd om vrij te nemen van werk om mediation gesprekken aan te gaan
 • Te grote afstand van uw (aanstaande) ex-partner om 'fysiek' bijeen te komen

Mediation Online (MOL) biedt u de volgende voordelen:

 • Er is gemiddeld 20% minder tijd van de mediator nodig wat leidt tot lagere kosten. Ook de doorlooptijd is gemiddeld korter dan traditionele mediation.
 • U hoeft voor de mediation gesprekken geen vrij te nemen van werk of bijvoorbeeld oppas te regelen. Ook wanneer u een volle agenda heeft is het niet nodig uw beider agenda's op elkaar af te stemmen.
 • Er is meer tijd voor reflectie op situatie en uw wensen waardoor bedachtzamer wordt gereageerd naar de ander. U bepaalt zelf op welk tijdstip u reageert, dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
 • Als de emoties te sterk zijn en worden aangewakkerd door elkaar te zien kan MOL rust en ruimte creëren: MOL is zeer geschikt voor mensen die geen zin hebben om met elkaar om tafel te zitten maar toch zaken gezamenlijk willen regelen en en ook niet voor de rechter met advocaten te willen strijden. U blijft zelf de controle over de voorwaarden van uw scheiding houden.
 • Als één van de partners zich door de andere partner voelt ondergesneeuwd in gesprekken biedt MOL een veilige omgeving om toch gezamenlijk te werken aan de scheiding.
 • Indien partijen op te grote afstand wonen om samen bijeen te komen overbrugt MOL de gegografische afstand. U heeft geen reistijd en reiskosten.
 • De intake kan volledig online, dus zonder gezamenlijk gesprek.
 • MOL kan eventueel worden gecombineerd met traditionele mediationgesprekken, in persoon met elkaar om tafel.

Hoe werkt Mediation Online?

Door middel van een online intake wordt uw situatie en uw wensen in kaart gebracht. De mediator inventariseert de overeenkomsten en verschillen in uw wensen en start hierna de communicatie met u beiden. Mediation Online vindt geheel plaats in een beveiligde en speciaal voor echtscheidings mediation ontwikkelde online omgeving. U communiceert binnen deze omgeving via de mediator met elkaar. De communicatie is a-synchroon, wat wil zeggen dat u op een door u gekozen tijdstip uw reactie kunt geven (dus geen 'chat'). Samen met de mediator werkt u aan de benodigde afspraken die leiden tot uw echtscheidingsconvenant.

In verband met de identificatieplicht zal de mediator u minimaal één keer 'live' moeten spreken. Indien u kiest voor volledig online mediation, kan dat m.b.v. een webcam via Skype of Gmail. Verder heeft u beiden een eigen internettoegang en een eigen mailadres nodig.

De kosten

Het uurtarief is hetzelfde voor online mediation als voor 'gewone' mediation. Echter, omdat met online mediation veelal minimaal 20% tijd wordt bespaart, zullen er minder uren in rekening gebracht hoeven te worden. Verder bespaart u de kosten van het opnemen van vrije dagen (u kunt immers buiten werktijd tijd besteden aan uw scheiding) en/of oppaskosten voor de kinderen.

Na de intakefase zal de mediator u een schatting geven van de tijd en kosten die hij denkt voor u en het conflict nodig denkt te hebben.